ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Nabywając u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny masz prawo nieodpłatnie zwrócić stary zużyty sprzęt, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć w przypadku, gdy będzie obejmował sprzęt zużyty tego samego rodzaju.

Aby skorzystać z usługi zwrotu sprzętu prosimy o wcześniejszy kontakt pod adresem vats@vats.pl